Przegląd portali katolickich
Świat w lepszym świetleKard. Gerhard Müller stanowczo o reformacji

 

W przeddzień 500 – lecia reformacji były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Müller, zdecydowanie i jasno wypowiedział się na temat buntu Marcina Lutra i tym samym wyraził głoszoną od pięciu wieków naukę na temat relacji herezji protestanckiej do doktryny Kościoła katolickiego.Niedopuszczalnym jest twierdzenie, że reforma Lutra była dziełem Ducha Świętego. Przeciwnie, sprzeciwiała się ona Duchowi, bo Duch Święty nie może przeczyć samemu sobie – tymi słowami kardynał zdecydowanie sprzeciwił się dominującej w ostatnich latach modzie na przedstawiania ojca reformacji w pozytywnym świetle przez hierarchów Kościoła. Müller nie poprzestał na tym i dodał: W sprawie Marcina Lutra istnieje dziś wielki zamęt i trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia nauczania Kościoła nie była to reforma, tylko rewolucja, czyli całkowita zmiana podstaw wiary katolickiej.Purpurat odniósł się także do jednego z najsłynniejszych pism Lutra, „O niewoli babilońskiej Kościoła” (De captivitate Babylonica Ecclesiae): Luter odrzucił wszystkie zasady wiary katolickiej, Pisma Świętego, Tradycji apostolskiej, nauczania papieży i soborów, biskupstwa.Jak to, co mówi były prefekt Kongregacji Nauki Wiary ma się do obecności posągu herezjarchy w auli Pawła VI? Synteza tych dwóch skrajności jest chyba najlepszym dowodem na triumf myśli heglowskiej w głowach niektórych liberalnych hierarchów. W takiej sytuacji tym bardziej na barkach świeckich wiernych ciąży przekazywanie prawdy, że odnowa Kościoła nigdy nie może polegać na zakładaniu nowej wspólnoty wyznaniowej, lecz na odnowie obyczajów, wiary uświęconej łaską i życia duchowego, a co za tym idzie moralności.

Nasi partnerzy