Przegląd portali katolickich
Świat w lepszym świetle
Dla ważności nabożeństwa pierwszych sobót należy odmówić jedną część różańca, czyli pięć tajemnic. Można wybrać którąkolwiek część różańca.

Intencja

Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.

Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę:

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego”.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły Różaniec, z tym, że w "Zdrowaś Maryjo..." po słowach "...i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus" włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne:

  • 1) Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

  • 2) Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane dziewictwo!


  • 3) Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!


  • 4) Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!


  • 5) Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Nasi partnerzy