Przegląd portali katolickich
Świat w lepszym świetle

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  

Duchu Święty, Boże,  

Święta Trójco, jedyny Boże,  


Święta Maryjo - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,  

Święta Panno nad pannami,  

Matko Chrystusowa,  

Matko Kościoła,  

Matko łaski Bożej,  

Matko nieskalana,  

Matko najczystsza,  

Matko Dziewicza,  

Matko nienaruszona,  

Matko najmilsza,  

Matko przedziwna,  

Matko dobrej rady,  

Matko Stworzyciela

Matko Zbawiciela,  

Panno roztropna,  

Panno czcigodna,  

Panno wsławiona,  

Panno można,  

Panno łaskawa,  

Panno wierna,  

Zwierciadło sprawiedliwości,  

Stolico mądrości,  

Przyczyno naszej radości,  

Przybytku Ducha Świętego,  

Przybytku chwalebny

Przybytku sławny pobożności,  

Różo duchowna

Wieżo Dawidowa,  

Wieżo z kości słoniowej,  

Domie złoty,  

Arko przymierza,  

Bramo niebieska,  

Gwiazdo zaranna,  

Uzdrowienie chorych,  

Ucieczko grzesznych,  

Pocieszycielko strapionych,  

Wspomożenie wiernych,  

Królowo Aniołów,  

Królowo Patriarchów,  

Królowo Proroków,  

Królowo Apostołów,  

Królowo Męczenników,  

Królowo Wyznawców,  

Królowo Dziewic,  

Królowo Wszystkich Świętych,  

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  

Królowo Wniebowzięta,  

Królowo Różańca Świętego,  

Królowo rodzin,  

Królowo pokoju,  

Królowo Polski - módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                            
- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                             - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  
                               - zmiłuj się nad nami


P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, Królowo Różańca Świętego.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Antyfona


Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Modlitwa św. BernardaPomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen

Na zakończenie dodaj:


Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

Nasi partnerzy