Przegląd portali katolickich
Świat w lepszym świetle


Administratorem danych osobowych jest spółka Zona Zero Sp. z o. o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

KRS 0000237321, NIP 5272477115, REGON 140177260, Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN.
W przypadku przelewów bankowych przetwarzamy: - nazwę zleceniodawcy (np.: imię i nazwisko) - adres zleceniodawcy - adres email (jeśli został podany w tytule przelewu).

Nasi partnerzy