Abp Depo zarządził zbiórkę pieniężną na odbudowę wieży katedry w Gorzowie