Abp Gądecki: Polska musiała odpowiedzieć, czy jest za Jezusem