Abp Ryś: czasem mamy myślenie kompletnie nieewangeliczne!