Archeolog dostał list z pogróżkami napisany... starożytną greką