Duda: Nie pozwolę, by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo