Franciszek pozdrowił uczestników spotkania przewodniczących episkopatów