Jak wycenić ich krzywdy, by nie krzywdziły dodatkowo?