Łukasz Żal z nagrodą Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za "Zimną wojnę"