Mała żebraczka Pana Boga, błogosławiona od parkowania i cudowny obraz