Miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach i proroctwa