MSZ: Minister wyraził gotowość strony polskiej do dalszego dialogu z Izraelem