O. Adam Żak SJ: sprawę ks. Jankowskiego należy wyjaśnić zgodnie z wytycznymi KEP