Patronka matek, wdów, wzywana bywa w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki