Początek akcji wydobycia ciał górników z kopalni w Stonawie