Polska pierwsza w Europie nie zgodziła się na polubowne rozwiązanie konfliktu z Hitlerem