Polska uznaje zarzuty wobec ustawy o Sądzie Najwyższym za bezzasadne