Premier: Polska dzięki Kościołowi daje Europie wielki dar solidarności