Przewodniczący polskiego episkopatu spotka się z ofiarami nadużyć