Spychalski: Prezydent skieruje rozporządzenie ws. żałoby narodowej do kontrasygnaty premiera