Timmermans: KE wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski