USA planują zorganizować w Polsce konferencję nt. Bliskiego Wschodu