Zwłoki, które wypadły z nadbałtyckiego klifu, mają ponad 2 tys. lat