Bp Przybylski: Największą zasłoną dla Objawienia Boga jest obojętność