Kościół: Przeor Jasnej Góry: dziś potrzeba Maryjnego stylu życia