W diecezjach: Maryja stała się Matką wszystkich, którzy uwierzyli w Jej Syna