Nowe papieskie korony ozdobiły jasnogórski wizerunek Maryi