Absurd! Czy pacyfiści zakażą strzelać Krzysztofowi Piątkowi?