Bezrefleksyjna bezwarunkowość. Polska strategia wobec Bliskiego Wschodu