Błąd w tłumaczeniu czy sprostowanie dla Polaków? Zamieszanie wokół wypowiedzi Szewacha Weissa