Byli ambasadorzy tworzą „dyplomację alternatywną”. Czyje interesy będą reprezentować?