Chińscy komuniści chwalą Watykan – za spodziewane porozumienie