Co Żydzi myślą o aborcji? Odpowiada rabin Schudrich, ale inny rabin może mieć inne zdanie