Czy Watykan nałożył ograniczenia na bpa Schneidera i kard. Burke’a?