Dr Jennifer Castaneda: dzisiejsza medycyna potrzebuje lepszej komunikacji i więcej empatii