„Fatima. Orędzie wciąż aktualne”. Wyjątkowy pokaz filmu w Warszawie!