„Gurgacz. Kapelan Wyklętych”. Głosił prawdę w czasach zniewolenia