Homoseksualista wybrany Nauczycielem Roku. Nagrodę odbierał w towarzystwie „partnera”