Ideologiczna indoktrynacja na harcerskim zlocie. Czy ZHP marzą się tęczowe szeregi?