Indoktrynują dzieci za plecami rodziców. Uwaga na warsztaty „antydyskryminacyjne”