Jean-Claude Juncker ma plan. Chce pilnej reformy Unii Gospodarczej i Walutowej