Kard. Zen do chińskich katolików wiernych Rzymowi: zejdźcie do katakumb, komunizm nie jest wieczny