Konstytucja 3 Maja: między racją stanu a racją Kościoła