Kraków: pokaz filmu Grzegorza Brauna pt. „Luter i rewolucja protestancka”