Macedonia podpisała protokół akcesyjny NATO: Nigdy już nie będziemy osamotnieni