Maryja nie tęczowa, ale kochająca i litościwa. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!