NATO. Amputacja potencjału militarnego, iluzoryczne gwarancje i realne roszczenia